Generální kontakt

IMG BOHEMIA s.r.o. Planá nad Lužnicí

Průmyslová 798
PSČ 391 02


IČ: 49824732
DIČ: CZ49824732


Tel.:+420 381 679 901


info@img-management.cz  


ID datové schránky: eg3bnpr  


Spisová značka:

C 12603 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


GPS 49°22'5"N, 14°42'23"E


Obchodní podmínky

 Obecné obchodní podmínky platné od 1.1.2018

1. Cena

Ceny standardních výrobků  jsou uvedeny v nabídkovém ceníku. Ceny v ceníku jsou kalkulovány pro I.jakost, ceny obsahují náklady na balení a dopravu, pokud odběratel využije námi připravený plán rozvozu, nebo objedná celokamionovou dodávku a rozumí se jimi cena bez DPH. Ceník je platný do odvolání.

2. Minimální množství

Ceny uvedené v ceníku platí pro minimální odběr stanovený dle typu výrobku takto:
a) Vstřikované a vytlačované plasty:  1 paleta
b) Svařovací drát:                                1 balení ( 3 nebo 6 kg )
c) Rotomoulding:                                  1 balení ( u nádob a šachet to je 1 kus )

Menší množství je možné objednat u firem:
FRIEDEK, Sezimovo Ústí   tel.: 381 276 214
IMG TRADING s.r.o, Zákupy u České Lípy  tel.: 487 857 650
 

3. Jakost výrobku

Na  tzv. jinobarevné výrobky (označeny jako JB) se poskytuje sleva 3 %.  
Do této kategorie jsou zařazeny výrobky, které mají pouze barevnou neshodu s I.jakostí.

Pro přijetí reklamace požadujeme prokázání, že se jedná o materiál dodavatele.    

4. Cena za výrobky neuvedené v ceníku

Ceník výrobků obsahuje pouze standardní sortiment výrobků. V případě požadavku na dodání odlišné barevné, materiálové či rozměrové provedení jednotlivých položek bude vypracována zvláštní cenová nabídka.

5. Platební podmínky

5.1  Základní platební podmínkou je platba na fakturu s 30-ti denní splatností od data jejího vystavení.   
        Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

5.3 při platbě předem (převodem na účet nebo vkladem hotovosti na účet) se poskytuje sleva ve výši 1% z ceníkové ceny.

5.4   Pro odběr do 10 000 Kč požadujeme vždy platbu v hotovosti a není možné si uplatnit skonto.

5.5  Vyhrazujeme si právo požadovat jištění faktur osobní směnkou.

5.6   V případě 60-ti denní splatnosti se účtuje přirážka 1 % k ceně zboží.

5.7  Pokud je kupující v prodlení se splácením svých závazků vůči naší firmě,  vyhrazujeme  si  právo           nedodat zákazníkovi zboží, a to i v tom případě, že dodávka byla potvrzena.

5.8   U vybraných firem si vyhrazujeme právo požadovat krytí faktury (např. dokumentární akreditiv).  

7.    Balení

Vratné obaly (palety) jsou zahrnuty v ceně výrobku a nejsou účtovány zvlášť. Při vyrovnané bilanci paletového konta nabízíme možnost zpětného odkupu palet zakoupených od IMG BOHEMIA.

8.    Objednávka

8.1  V případě platby bankovním převodem požadujeme písemnou objednávku (fax, dopis, e-mail).

8.2  Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
      - plný název firmy, přesnou adresu, IČO, DIČ, bankovní spojení (osoby zapsané v obchodním  rejstříku,          nebo v jiné evidenci musí uvést údaj o zápisu, včetně spisové značky),
      - při první objednávce požadujeme zaslání výpisu z OR a kopii registrace DPH, pokud je  objednatel               plátcem,
      - objednávku musí podepsat osoba zapsaná v OR nebo osoba zplnomocněná (příloha   
        kopie zplnomocnění),
      - název nebo číslo položky, množství v kusech, požadovaný termín odběru,  
      - způsob odběru – vlastní odvoz, či dovoz naší firmou. V případě požadavku na zajištění   
        dopravy uveďte přesnou adresu místa určení a kontaktní osobu ( příp. telefon),
      - způsob platby - předem, hotově při odběru nebo fakturou.

Objednávka bude kupujícímu následně potvrzena písemně nebo telefonicky.
         

9.   Výkup úřezků

Dodavatel vykupuje úřezky, pokud splňují předepsané podmínky ( www.img-management.cz).
Nutnou podmínkou je vytřídění podle typu materiálu (polypropylen/polyetylen, vstřikovaný/vytlačovaný). Odpad nesmí obsahovat cizí příměsi (kovové, dřevěné, skleněné aj.) a prachové podíly. Odřezky musí být roztříděny podle PN 15-1_08 Kvalita vykupovaných úřezků.pdf.
   

10. Souhlas s podmínkami

Požadujeme písemné potvrzení těchto podmínek.

11.  Kvalita výrobků

Kvalita výrobků se řídí podle podnikové normy, kterou na vyžádání zašleme. Výrobky nesmí být použity v rozporu s dokumentací firmy IMG BOHEMIA,s.r.o.eBRÁNA webarchitect