Generální kontakt

IMG BOHEMIA s.r.o. Planá nad Lužnicí

Průmyslová 798
PSČ 391 02


IČ: 49824732
DIČ: CZ49824732


Tel.:+420 381 679 901


info@img-management.cz  


ID datové schránky: eg3bnpr  


Spisová značka:

C 12603 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


GPS 49°22'5"N, 14°42'23"E


Politika kvality a environmentu

Vize: Vybudování stabilní spolehlivé rodinné firmy s dlouhodobými vztahy sezákazníky. Kvalita produktů je základní filozofií řízení. Podpora kreativity a motivace pracovníků v oblasti kvality a výkonnosti patří mezi podnikové hodnoty, čímž se IMG stává spolehlivým, konkurenceschopným a specializovaným dodavatelem automobilového průmyslu a vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných polotovarů pro technické účely.

Společnost IMG vyrábí a prodává výrobky výhradně pro interiér a motorový prostor automobilů pro zákazníky koncernu VW (Škoda Auto, VW, AUDI, Porsche), LEAR (Daimler), Weidplas (BMW), BMW, Autoneum (Renault, Hyundai), SEOYON E-HWA (KIA) a Coba Automotive technologiemi kašírování, tvarování za tepla, vakuové tvarování, vytlačování, vysekávání a dále je výrobcem vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných výrobků na bázi polymerních materiálů. Naším cílem je neustálé zlepšování servisu zákazníkům na současných i nových trzích. Rozvoj firmy je také směřován k využití technologií recyklace plastových odpadů, čímž výrazně podporujeme
ochranu životního prostředí.

Politika kvality a environmentu společnosti je nedílnou součástí firemní strategie. Zahrnuje záměry a cíle, pomocí nichž se motivovanými pracovníky, za spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, snažíme o maximální spokojenost zákazníků, budování dlouhodobých vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů s cílem předčit jejich očekávání. Konkrétní cíle vyplývající z této politiky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Základem pro dosažení našich závazků k zákazníkům je správné pochopení jejich požadavků, zavedený a dobře fungující systém managementu kvality a environmentu, bezpečnost našich produktů a jejich shoda se zákonnými požadavky. Cílem firmy je trvalé naplňování náročných požadavků stávajících a nových zákazníků.

Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí ve všech našich výrobních závodech i nad rámec platných legislativních předpisů a prevenci znečišťování. I přes neustálý rozvoj a nárůst objemu produkce se ve společnosti řídíme pravidly korespondujícími s hospodárným a efektivním využíváním materiálových zdrojů a všech druhů energií. Uvedené vize jsou naplňovány každodenními dílčími kroky spočívajícími v racionálním plánováním výroby, snižováním produkce neshodných výrobků, minimalizací vzniků vedlejších odpadních produktů, stejně tak i jako rozsáhlými investicemi do nových výrobních technologií s výrazně nižší energetickou náročností.

 

 
 
Ing. Michal Grusz                                                           Planá nad Lužnicí, leden 2018
IMG BOHEMIA s.r.o.
 

Divize vstřikování

Divize vytlačováníeBRÁNA webarchitect