Generální kontakt

IMG BOHEMIA s.r.o. Planá nad Lužnicí

Průmyslová 798
PSČ 391 02


IČ: 49824732
DIČ: CZ49824732


Tel.:+420 381 679 901


info@img-management.cz  


ID datové schránky: eg3bnpr  


Spisová značka:

C 12603 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


GPS 49°22'5"N, 14°42'23"E


Systém řízení

Vize: Kvalita produktů je základní filozofií řízení. Podpora kreativity a motivace pracovníků v oblasti kvality a výkonnosti patří mezi podnikové hodnoty, čímž se IMG stává způsobilým dodavatelem vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných polotovarů pro technické účely.

IMG BOHEMIA s.r.o. je výrobcem vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných výrobků z polypropylenu a poyletylenu. Další vývoj nových výrobků se zaměřuje na výrobky technicky náročné. Naším cílem je neustálé zlepšování servisu zákazníkům na současných i nových trzích. Rozvoj firmy je také směřován do využití technologií recyklace plastových odpadů, čímž výrazně podporujeme ochranu životního prostředí.

Politika kvality a environmentu firmy IMG BOHEMIA s.r.o. je nedílnou součástí firemní politiky a strategie. Zahrnuje záměry a cíle, pomocí nichž se motivovanými pracovníky, prostřednictvím všech zúčastněných partnerských svazků, snažíme o maximální spokojenost zákazníků s cílem předčit jejich očekávání. Cílem firmy je trvalé naplňování náročných požadavků stávajících a nových zákazníků. Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí v našich provozech i nad rámec platných předpisů a prevenci znečišťování.

 

 
Fungující a efektivní systém řízení, který odpovídá mezinárodně platným standardům poskytuje našim zákazníkům, obchodním
partnerům a státní  správě potřebnou míru důvěry, že jsme schopni plnit požadavky
kladené na kvalitu,  životní prostředí a bezpečnost práce.
Pomocí otevřeného a aktivního řízení informací jsou všichni pracovníci seznámeni s principy této politiky. Pomocí cílových úkolů management řídí a podporuje všestrannou spolupráci všech pracovníků. Základní princip je osobní odpovědnost a orientace na výsledky společnosti.
 
Stanovená pravidla řízení podporují trvalou cestu ke kvalitnímu podniku a k zlepšování efektivnosti procesů. Výsledky analýz využíváme při realizaci strategií nulových chyb. Vyhodnocením bezpečnostních rizik a aspektů minimalizujeme negativní vliv na životní prostředí.
 
Spolupracujeme a rozvíjíme dodavatele, průběžně hodnotíme jejich schopnosti trvale dodávat kvalitní suroviny a služby.
Systematická a kvalifikovaná práce s dodavateli zajišťuje plynulost a kvalitu dodávek.

Zásady a ustanovení politiky kvality a environmentu jsou v rámci pracovních povinností závazné pro všechny pracovníky.
 
Ing. Michal Grusz                                                           Planá nad Lužnicí, Březen 2016
IMG BOHEMIA s.r.o.
 

Divize vstřikování

Divize vytlačováníeBRÁNA webarchitect