Generální kontakt

IMG BOHEMIA s.r.o. Planá nad Lužnicí

Průmyslová 798
PSČ 391 02


IČ: 49824732
DIČ: CZ49824732


Tel.:+420 381 679 901


info@img-management.cz  


ID datové schránky: eg3bnpr  


Spisová značka:

C 12603 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích


GPS 49°22'5"N, 14°42'23"E


Technologie

Technologie rotomoulding

Rotační tváření plastů je moderní technologie, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má pravidelnou vnitřní strukturu a tvarovou paměť.

Výrobky mají přirozeně zesílené rohy a hrany a tenčí, pružnější stěny.

Do výrobku se dají přímo ve výrobním procesu zalít matice, šrouby a nátrubky, které pak slouží k upevnění výrobku ke konstrukci, nebo k montáži komponentů a dalších zařízení.

Výrobky jsou plně recyklovatelné, použitý materiál je naprosto čistý a proto nezatěžuje životní prostředí.

Technologie vytlačování 

Vytlačování je technologický proces vyznačující se tím, že plast v plastickém stavu se kontinuálně tváří do požadovaného tvaru, který je fixován snížením teploty plastu.

Hlavní částí vytlačovací linky je vytlačovací stroj-tzv. extruder. Skládá se ze šneku a vyhřívaného pouzdra. Do pouzdra vytlačovacího stroje se v přesném poměru nadávkují všechny komponenty plastové směsi, ty jsou pomocí šneku zamíchány – homogenizovány, roztaveny – plastifikovány a dopraveny do ploché vytlačovací hlavy, která vytvaruje tzv. taveninu do formy nekonečného pásu. Ten  je tvarově fixován pomocí tří kalandrovacích válců. Následně je pás zchlazen a naformátován na požadovaný rozměr.

Předností technologie vytlačovaní při výrobě desek je velká variabilita vyráběných rozměrů.

Všechny výrobky z použitého materiálu jsou plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.

Technologie vstřikování termoplastů – strukturně lehčené plasty

Vstřikování strukturně lehčených plastů je speciální výrobní technologií v jejímž důsledku jsou produkty nehomogeního charakteru.V jádru  bývá hmota produktu obvykle řidší,s menší
objemovou hmotností a plynule se  k povrchu produktu stává hmota kompaktnější a stoupá tak i objemová hmotnost. Stěny produktu jsou pak homogeního charakteru.


Strukturně lehčené plasty se pak vyrábějí na vstřikovacích lisech o různé gramáži. Vstřikovací lis se zjednodušeně sestává ze dvou částí : uzavírací část a vstřikovací část.

Samotný technologický postup výroby začíná ve vstřikovací části kde dochází k tavení
základního materiálu pro výrobu v plastifikační komoře a kde se zároveň připravuje přesná dávka takto nataveného materiálu pro následující vstřikování do formy. To probíhá za vysokých tlaků, kdy se dutina formy naplní připravenou taveninou v krátkém časovém úseku.

Lehčení a barvení produktů (dílců) se provádí za pomoci aditiv, jako jsou nadouvadla,
pigmentová barviva, UV stabilizátorů a jiných.

Formy jsou vyráběny z ušlechtilých materiálů a mohou se na nich vyrábět dílce od jednoduchých tvarů, jako je např deskovina o různých rozměrech  až po dílce složitějších tvarů jako např. rošty, skruže apod. Zároveň je možné upravit i povrch dílců, např. vysoký lesk, dezény atd.

Na vstřikovacích lisech se především zpracovávají materiály – Polypropylén, Polyethylen.

Všechny výrobky z použitého materiálu jsou plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.eBRÁNA webarchitect