Product program

Structural sheets

Vytlačované a vstřikované desky vyrábíme z polypropylenu a polyetylénu.

Wall elements

Základním materiálem pro výrobu je homopolymer polypropylenu.


Plastic grates

Výborná odolnost proti agresivnímu prostředí a dlouhá životnost.

Segment of centering

Skruže vyrábíme ze strukturních integrálních pěn pro široké uplatnění.


Rotomoulding

Dobře odolné nádrže vůči účinkům kyselin i alkálií.