Produktions programm

Konstruktionsplatten

Vytlačované a vstřikované desky vyrábíme z polypropylenu a polyetylénu.

Wandelemente

Základním materiálem pro výrobu je homopolymer polypropylenu.


Kunststoffroste

Výborná odolnost proti agresivnímu prostředí a dlouhá životnost.

Segment des Schachtrings DN 1000

Skruže vyrábíme ze strukturních integrálních pěn pro široké uplatnění.