Rozhodnutí o poskytnutí dotace

25. srpen 2017

V srpnu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu Středisko vývoje a testování plastových a vícevrstvých kompozitních materiálů ve společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. V rámci tohoto projektu dojde k vybudování výzkumného střediska v závodě Hodonín a jeho vybavení laboratorní technikou pro testování polymerních a kompozitních materiálů. Výsledkem bude posílení konkurenceschopnosti společnosti a rychlejší přenos výsledků výzkumu na průmyslová výrobní zařízení.

Seznam majetku pořízeného z projektu:
1.Komora pro zkoušky odolnosti vůči slunečnímu záření

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.