Obchodní servis

Suroviny

Základním materiálem užívaným pro výrobu je polypropylen a polyethylen.

Z hlediska struktury materiálu a podle účelu použití je v možnostech naší firmy vyrábět jak výrobky homogenní, tak i strukturně lehčené. Vnitřní tvrdá pěna zlepšuje poměr hmotnosti k tuhosti výrobku, z čehož vyplývá nižší cena.

S cílem dosáhnout vlastností výlisků požadovaných zákazníkem se užívá PP nebo PE plněný minerálními plnivy (uhličitan vápenatý, mastek, i jiné).

Výrobky z čistého, nebo plněného polypropylenu vykazují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Snadno se čistí a mají dobré tepelně izolační vlastnosti.

Recyklace

V rámci ekologického programu vykupujeme odřezky od svých zákazníků a zpracováváme je do speciálního sortimentu svých výrobků.

Technický servis

IMG BOHEMIA s.r.o. poskytuje díky svému technickému zázemí poradenskou službu. Poskytuje svým zákazníkům podklady pro statické výpočty konstrukcí a poradenství i při svařování deskového programu.