Rotomoulding

Rotomoulding

Nádoby a šachty, vyznačují se dobrými mechanickými i chemickými vlastnostmi. Jsou dobře odolné jak vůči účinkům kyselin, tak i alkálií. Používají se třeba jako skelet pro čistírnu odpadních vod, rezervoar pro pitnou vodu, vodoměrná šachta.

Rotační sváření plastů

Jedná se o moderní technologii, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy.

Do výrobku se dají přímo ve výrobním procesu zapracovat matice, šrouby a nátrubky, které pak slouží k upevnění výrobku ke konstrukci, nebo k montáži komponentů a dalších zařízení.

Výrobky jsou plně recyklovatelné, použitý materiál je naprosto čistý, a proto nezatěžuje životní prostředí. Výrobky jsou označeny odpovídající recyklační značkou. Výrobky mají přirozeně zesílené rohy a hrany a tenčí, pružnější stěny.

Touto technologií nelze vyrábět ostré hrany a rohy. Uvedený výrobek lze opracovávat běžnými postupy obrábění: řezání, frézování, vrtání, hoblování.

Pro jejich spojování lze použít obvyklých metod jako šroubování nebo svařování, přičemž právě svařování je metodou nejspolehlivější a v praxi také nejčastěji užívanou metodou.

Touto technologii jsme schopni vyrábět většinu dílů (nádrží, nádob, krytů, vík) v malých sériích – několik set ks za rok. Nabízíme možnost výroby na stávajících formách, ale jsme schopni poskytnout poradenství i pro konstrukci nových forem (ať už pro existující výrobek, nebo pro zcela nový).

Prospekty ke stažení v PDF

  • Hlavní prospekt
  • Nové rotonádoby 4 a 6 m³
  • Pokyny pro uložení nádoby PP
  • Pokyny pro uložení nádoby PE
  • STO 01 - nádoby 1,5 a 2,25 m³
  • STO 02 - nádrže 4 a 6 m³
  • Prospekt ke stažení v PDF