EMS

Politika kvality a environmentu

Vize: Vybudování stabilní spolehlivé rodinné firmy s dlouhodobými vztahy se zákazníky. Kvalita produktů je základní filozofií řízení. Podpora kreativity a motivace pracovníků v oblasti kvality a výkonnosti patří mezi podnikové hodnoty, čímž se společnosti skupiny IMG stávají spolehlivým, konkurenceschopným a specializovaným dodavatelem automobilového, stavebního, elektrotechnického průmyslu a vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných polotovarů pro technické účely.

Společnosti skupiny IMG vyrábí a prodává výrobky pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl technologiemi kašírování, tvarování za tepla, vakuového tvarování, vytlačování, vysekávání a dále je výrobcem vytlačovaných, vstřikovaných, rotačně odlévaných a svařovaných výrobků na bázi plastů. Naším cílem je neustálé zlepšování servisu zákazníkům na současných i nových trzích. Rozvoj firmy je také směřován k využití technologií recyklace vedlejších plastových produktů, čímž výrazně podporujeme ochranu životního prostředí.

Politika kvality a environmentu společnosti je nedílnou součástí firemní strategie. Zahrnuje záměry a cíle, pomocí nichž se motivovanými pracovníky, za spolupráce se všemi zainteresovanými stranami, snažíme o maximální spokojenost zákazníků, budování dlouhodobých vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů s cílem předčit jejich očekávání. Konkrétní cíle vyplývající z této politiky jsou uvedeny v samostatném dokumentu.

Základem pro dosažení našich závazků k zákazníkům je správné pochopení jejich požadavků, zavedený a dobře fungující systém managementu kvality a environmentu, bezpečnost našich produktů a jejich shoda se zákonnými požadavky. Cílem skupiny je trvalé naplňování náročných požadavků stávajících a nových zákazníků.

Naše společnost se zavazuje k přiměřenému a stálému zlepšování ochrany životního prostředí ve všech našich výrobních závodech i nad rámec platných legislativních předpisů a prevenci znečišťování. I přes neustálý rozvoj a růst objemu produkce se ve společnosti řídíme pravidly korespondujícími s hospodárným a efektivním využíváním materiálových zdrojů a všech druhů energií. Uvedené vize jsou naplňovány každodenními dílčími kroky spočívajícími v racionálním plánováním výroby, snižováním produkce neshodných výrobků, minimalizací vzniků vedlejších produktů, stejně tak i jako rozsáhlými investicemi do nových výrobních technologií s výrazně nižší energetickou náročností.
Michal Grusz
Jana Gruszová
jednatelé společnostiPlaná nad Lužnicí, 26.2.2020