Stěnové prvky

Stěnové prvky

Svou konstrukcí (výztužemi) jsou určeny pro stavbu velkorozměrových nádrží a čističek vody. Stěny prvků jsou vyrobeny s úkosem pro jednoduší svařování. Základním materiálem pro výrobu je homopolymer polypropylenu.


Jednotlivé typy se liší rozložením výztužných žeber

  • Modul 20
  • Modul 20 Vario (doplněný o dvojité žebro, které umožňuje snadné dělení prvku na poloviny)
  • Modul 20 Quatro (doplněný o dvě dvojitá žebra, která umožňují snadné dělení prvku na 4 shodné části

Stěnové prvky vyrábíme v těchto variantách

  • 1000x1000x80mm (Mod. 20, Mod 20 Vario, Mod 20 Quatro)

Doplňující informace

Standardně vyrábíme stěnové prvky v bílé barvě. Po dohodě se zákazníkem jsme schopni tyto prvky vyrobit v jakémkoliv barevném provedení. Nabízíme i možnost UV stabilizace.

  • Údaje o rozměrech uvedené výše platí při standardní teplotě 22 °C
  • Zvýšení/snížení teploty o 5°C proslouží/zkrátí uvedený rozměr zhruba o 0,6 mm
  • Pro přesnější měření uvádíme koeficient teplotní roztažnosti výrobků z PP dodaný výrobcem suroviny: 1,2 . 10-4 K-1

Dokumenty ke stažení

Prospekt99 Kb