Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky platné od 1.1.2019

1. Cena

Ceny standardních výrobků jsou uvedeny v nabídkovém ceníku. Ceny v ceníku jsou kalkulovány pro I.jakost, ceny obsahují náklady na balení a dopravu, pokud odběratel využije námi připravený plán rozvozu, nebo objedná celokamionovou dodávku a rozumí se jimi cena bez DPH. Ceník je platný do odvolání.


2. Minimální množství

Ceny uvedené v ceníku platí pro minimální odběr stanovený dle typu výrobku takto:

a) Vstřikované a vytlačované plasty: 1 paleta

b) Svařovací drát: 1 balení ( 3 nebo 6 kg )

c) Rotomoulding: 1 balení ( u nádob a šachet 1 kus )

Menší množství je možné objednat u firem: FRIEDEK, Sezimovo Ústí tel.: 381 276 214 IMG TRADING s.r.o, Zákupy u České Lípy tel.: 487 857 650


3. Jinobarevné výrobky

Na tzv. jinobarevné výrobky (označeny jako JB) se poskytuje sleva 3 %. Do této kategorie jsou zařazeny výrobky, které mají pouze barevnou neshodu s I.jakostí.

Pro přijetí reklamace požadujeme prokázání, že se jedná o materiál dodavatele.


4. Platební podmínky

4.1 Základní platební podmínkou je platba na fakturu s 30-ti denní splatností od data jejího vystavení. Při první dodávce požadujeme platbu předem.

4.2 Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání finančních prostředků na účet prodávajícího.

4.3 Při platbě předem (převodem na účet nebo vkladem hotovosti na účet) se poskytuje sleva ve výši 3% z ceníkové ceny.

4.4 Pro odběr do 10 000 Kč požadujeme vždy platbu v hotovosti a není možné si uplatnit skonto.

4.5 Vyhrazujeme si právo požadovat jištění faktur osobní směnkou.

4.6 V případě 60-ti denní splatnosti se účtuje přirážka 1 % k ceně zboží.

4.7 Pokud je kupující v prodlení se splácením svých závazků vůči naší firmě, vyhrazujeme si právo nedodat zákazníkovi zboží, a to i v tom případě, že dodávka byla potvrzena.

4.8 U vybraných firem si vyhrazujeme právo požadovat krytí faktury (např. dokumentární akreditiv).


5. Balení

Vratné obaly (palety) jsou zahrnuty v ceně výrobku a nejsou účtovány zvlášť. Při vyrovnané bilanci paletového konta nabízíme možnost zpětného odkupu palet zakoupených od IMG BOHEMIA.


6. Objednávka

6.1 V případě platby bankovním převodem požadujeme písemnou objednávku (dopis, e-mail).

6.2 Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

  • plný název firmy, přesnou adresu, IČO, DIČ, bankovní spojení (osoby zapsané v obchodním rejstříku, nebo v jiné evidenci musí uvést údaj o zápisu, včetně spisové značky),
  • při první objednávce požadujeme zaslání výpisu z OR a kopii registrace DPH, pokud je objednatel plátcem,
  • objednávku musí podepsat osoba zapsaná v OR nebo osoba zplnomocněná (příloha kopie zplnomocnění),
  • název nebo číslo položky, množství v kusech, požadovaný termín odběru,
  • způsob odběru – vlastní odvoz, či dovoz naší firmou. V případě požadavku na zajištění dopravy uveďte přesnou adresu místa určení a kontaktní osobu ( příp. telefon),
  • způsob platby - předem, hotově při odběru nebo fakturou.

Objednávka bude kupujícímu následně potvrzena písemně nebo telefonicky.


7. Výkup úřezků

Dodavatel vykupuje úřezky, pokud splňují předepsané podmínky ( www.img-management.cz).

Nutnou podmínkou je vytřídění podle typu materiálu (polypropylen/polyetylen, vstřikovaný/vytlačovaný). Odpad nesmí obsahovat cizí příměsi (kovové, dřevěné, skleněné aj.) a prachové podíly. Odřezky musí být roztříděny podle PN 15-1_08 Kvalita vykupovaných úřezků.pdf.


8. Souhlas s podmínkami

Požadujeme písemné potvrzení těchto podmínek.


9. Kvalita výrobků

Kvalita výrobků se řídí podle podnikové normy, kterou na vyžádání zašleme. Výrobky nesmí být použity v rozporu s dokumentací firmy IMG BOHEMIA,s.r.o.

Dokumenty ke stažení

[:dokumenty:]