Technologie

Technologie rotomoulding

Rotační tváření plastů je moderní technologie, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má pravidelnou vnitřní strukturu a tvarovou paměť.

Výrobky mají přirozeně zesílené rohy a hrany a tenčí, pružnější stěny.

Do výrobku se dají přímo ve výrobním procesu zalít matice, šrouby a nátrubky, které pak slouží k upevnění výrobku ke konstrukci nebo k montáži komponentů a dalších zařízení.

Výrobky jsou plně recyklovatelné, použitý materiál je naprosto čistý, a proto nezatěžuje životní prostředí.

Technologie vytlačování - desky

Vytlačování je technologický proces vyznačující se tím, že plast v plastickém stavu se kontinuálně tváří do požadovaného tvaru, který je fixován snížením teploty plastu.

Hlavní částí vytlačovací linky je vytlačovací stroj-tzv. extruder. Skládá se ze šneku a vyhřívaného pouzdra. Do pouzdra vytlačovacího stroje se v přesném poměru nadávkují všechny komponenty plastové směsi, ty jsou pomocí šneku zamíchány – homogenizovány, roztaveny – plastifikovány a dopraveny do ploché vytlačovací hlavy, která vytvaruje tzv. taveninu do formy nekonečného pásu. Ten je tvarově fixován pomocí tří kalandrovacích válců. Následně je pás zchlazen a naformátován na požadovaný rozměr.

Předností technologie vytlačovaní při výrobě desek je velká variabilita vyráběných rozměrů.

Všechny výrobky z použitého materiálu jsou plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.

Technologie vstřikování termoplastů – strukturně lehčené plasty

Vstřikování strukturně lehčených plastů je speciální výrobní technologií, v jejímž důsledku jsou produkty nehomogenního charakteru. V jádru bývá hmota produktu obvykle řidší, s menší objemovou hmotností a plynule se k povrchu produktu stává hmota kompaktnější, a stoupá tak i objemová hmotnost. Stěny produktu jsou pak homogenního charakteru.

Strukturně lehčené plasty se pak vyrábějí na vstřikovacích lisech o různé gramáži. Vstřikovací lis se zjednodušeně sestává ze dvou částí: uzavírací část a vstřikovací část.

Samotný technologický postup výroby začíná ve vstřikovací části, kde dochází k tavení základního materiálu pro výrobu v plastifikační komoře a kde se zároveň připravuje přesná dávka takto nataveného materiálu pro následující vstřikování do formy. To probíhá za vysokých tlaků, kdy se dutina formy naplní připravenou taveninou v krátkém časovém úseku.

Lehčení a barvení produktů (dílců) se provádí za pomoci aditiv, jako jsou nadouvadla, pigmentová barviva, UV stabilizátory a jiná.

Formy jsou vyráběny z ušlechtilých materiálů a mohou se na nich vyrábět dílce od jednoduchých tvarů, jako je např. deskovina o různých rozměrech až po dílce složitějších tvarů jako např. rošty, skruže apod. Zároveň je možné upravit i povrch dílců, např. vysoký lesk, dezény atd.

Na vstřikovacích lisech se především zpracovávají materiály – polypropylen, polyethylen.

Všechny výrobky z použitého materiálu jsou plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí.

Suroviny

Základním materiálem užívaným pro výrobu je polypropylen a polyethylen.

Z hlediska struktury materiálu a podle účelu použití je v možnostech naší firmy vyrábět jak výrobky homogenní, tak i strukturně lehčené. Vnitřní tvrdá pěna zlepšuje poměr hmotnosti k tuhosti výrobku, z čehož vyplývá nižší cena.

S cílem dosáhnout vlastností výlisků požadovaných zákazníkem se užívá PP nebo PE plněný minerálními plnivy (uhličitan vápenatý, mastek, i jiné).

Výrobky z čistého, nebo plněného polypropylenu vykazují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení. Snadno se čistí a mají dobré tepelně izolační vlastnosti.