OZNÁMENÍ O FÚZI SLOUČENÍM SPOLEČNOSTÍ

15. prosinec 2020

IMG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí,

IČ: 49824732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12603, jako nástupnická společnost (dále jen „nástupnická společnost“)

 

a

 

ECOPLAST, spol. s r.o., se sídlem Kalendova 688/11, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ: 60111453, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5503, jako zanikající společnost (dále jen „zanikající společnost“),

 

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že dne 10. 11. 2020 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích o nástupnické společnosti, a dne 11. 11. 2020 do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové o zanikající společnosti, uložen projekt fúze sloučením zanikající společnosti s nástupnickou společností. Zanikající společnost zanikne bez likvidace, jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou společnost a nástupnická společnost se stane právním nástupcem zanikající společnosti.


Rozhodným dnem fúze sloučením dle tohoto Projektu je 1. 1.2021. Od tohoto dne se v souladu s § 10 Zákona o přeměnách považují jednání Zanikající společnosti z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.