PŘEHLED LABORATORNÍHO VYBAVENÍ

30. listopad 2021

V rámci Oddělení řízení projektů a vývoje společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. v Hodoníně
bylo vybudováno Středisko vývoje a testování plastových a vícevrstvých kompozitních materiálů,
které je náležitě vybaveno laboratorním přístrojovým vybavením umožňující vlastní realizaci
vybraných diagnostických zkoušek a laboratorní technologií určenou nejen pro přípravu
normovaných zkušebních těles a prototypových tvarů, ale zejména pro vývojovou činnost
v oblasti lisování kompozitních materiálů a vytlačování polymerů.

PŘEHLED LABORATORNÍHO VYBAVENÍ