Publicita projektu OP PIK

30. listopad 2021

Publicita projektu OP PIK POTENCIÁL – III. VÝZVA
Název projektu CZ: Středisko vývoje a testování plastových a vícevrstvých kompozitních materiálů
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009166

EU

Cílem projektu bylo rozšíření laboratorních prostor vývojového střediska v závodě Hodonín společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. a pořízení přístrojového vybavení střediska určeného k přípravě a testování vlastností materiálů určených pro automobilový trh a stavební průmysl. Vytvoření širšího a komplexního technického zázemí pro vývoj a testování nových plastových a vícevrstvých kompozitních materiálů, v přímé návaznosti na výrobní procesy v rámci jedné společnosti, přispělo k zefektivnění a zkrácení doby potřebné pro vývoj nových materiálů či finálních produktů.

deksa OP PIK

Přehled laboratorního vybavení
Oddělení řízení projektů a vývoje