Publicita projektu OP PIK

25. duben 2023

Publicita projektu OP PIK APLIKACE - IV. výzva bez účinné spolupráce

Název projektu CZ: Vývoj sendvičových desek

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012305

Cílem projektu bylo získání nových znalostí potřebných pro vývoj prototypu nových sendvičových desek, při jejichž konstrukci bylo využito inovativního konstrukčního řešení. Sendvičové desky nové generace rozšiřují portfolio výrobků společnosti IMG BOHEMIA s. r. o. v oblasti stavebnictví, nákladní kontejnerové dopravy a automobilového průmyslu. Sendvičové desky jsou tvořeny z nových kombinací vícevrstvých plošných kompozitních materiálů na polymerní bázi s vyztužovacími vrstvami pro nové aplikace. Produkty budou mít významné uplatnění i na zahraničních trzích.