Rozhodnutí o poskytnutí dotace

24. říjen 2017

V říjnu 2017 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na podporu projektu „Účast na zahraničních výstavách“ společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. V rámci tohoto projektu se společnost zúčastní třech zahraničních odborných výstav, kde bude prezentovat zejména své výrobní portfolio vyráběné v závodě Hodonín. Rozšíří tím svůj okruh zákazníků, zmapuje situaci na zahraničních trzích a dostane se do podvědomí zahraniční odborné veřejnosti.

Na realizaci tohoto projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.