Rozhodnutí o poskytnutí dotace

1. červen 2019

V květnu 2019 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na podporu projektu „Vývoj sendvičových desek“ ve společnosti IMG BOHEMIA s.r.o. Cílem projektu je získání nových znalostí a poznatků potřebných pro vývoj prototypu nových sendvičových desek rozličných tlouštěk složených z vícevrstvých plošných kompozitních materiálů na polymerní bázi a vyztužených anorganickými materiály na bázi kovových folíí, skelných a uhlikových vláken či tkanin.

Na realizaci tohoto projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012305 je poskytována finanční podpora od Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.